Augmentace / Mlýnek na dentin

Konec s vyhazováním vytržených zubů!

Mlýnek na dentin (Smart Dentin Grinder) společně s nově vyvinutým klinickým postupem připraví autologní kostní štěp v jedné proceduře.

Věděli jste, že lidská zubovina (dentin) má stejné vlastnosti jako kortikální kost?
Vytržené zuby, hodnotný organický materiál, nejsou již od nynějška klinickým odpadem. Vytržené zuby mohou být recyklovány!
Autologní kostní štěp se považuje za ZLATÝ STANDARD augmentace.

Vědecké / klinické zdůvodnění

Ve většině případů po extrakci zubu alveolární kost podstoupí přestavbu, která ohrožuje estetickou rekonstrukci. Klinická augmentace kosti v současné době zahrnuje použití kostních štěpů a syntetických materiálů, z nichž všechny jsou spojené s určitými omezeními. V současné době jsou extrahované zuby, které nesou bakteriální plaky, považovány za klinický odpad a jsou lékaři likvidovány. Odborníci odhadují, že jen v USA se takto každý rok vyhodí více než 20.000.000 zubů.
V minulosti byly extrahované zuby po vyčistění a sterilizaci používány jako autotransplantát, který postupně nahrazuje kost, podobně jako v případě autologních kostních štěpů.
I když většinu ze struktury zubů tvoří dentin, který je složením podobný kortikální kosti, zatím se rutinně jako kostní náhrada u lidí nepoužívá. Přitom dentinové částice mají díky bezbuněčné mineralizované matrici výhodu udržování vysoké mechanické stability, která umožňuje brzké zatížení po samotné augmentaci. Proto je autologní dentin nejvhodnější augmentační materiál pro ošetření lůžka alveolární kosti pacienta.
To je přesně ten důvod, proč je Mlýnek na dentin tak mocný nástroj. Je prospěšný v každé stomatichirurgické praxi, kde extrahované zuby mohou být okamžitě transformovány do bakterií prostého dentinu, který je vhodný pro okamžitou augmentaci.

Více informací naleznete v sekci „Odborné materiály“.