Seminář Kladno 10/2016

MedConcept, s.r.o. ve spolupráci s HDC Kladno připravil pro zájemce z řad stomatologů v pořadí již II. akreditovaný seminář k tématu „Augmentace autologním dentinem v implantologii“.
Seminář byl zaměřen na využití technologie KometaBio pro okamžitou augmentaci, tak i jako nástroj pro tvorbu zubní banky.

Termín konání:
22. 10. 2016 (sobota)

Program semináře:

Novinky v augmentačních technikách v implantologii pro praxi.
Metody, materiály, postupy.
prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. (Praha, Česká republika)
MUDr. Jiří Hrkal (Kladno, Česká republika)

Tvrdá zubní tkáň jako přirozený biomateriál.
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (Brno, Česká republika)
Ing. Vítězslav Březina, CSc. (Brno, Česká republika)

Socket preservation, vertikálna a horizontálna ridge preservation s využitím autológneho dentínu.
MUDr. Ján Kučera, Ph.D. (Košice, Slovensko)

Dvouleté zkušenosti s využitím technologie KometaBio. Kazuistika.
MUDr. Přemysl Černý (Kamenický Šenov, Česká republika)

Live operace – praktické ukázky augmentace pomocí technologie KometaBio (autologního dentinu) a PRFG (růstových faktorů).
prof. MUDr. Tibor Németh, DrSc. (Praha, Česká republika)
MUDr. Jiří Hrkal (Kladno, Česká republika)

Místo konání:   
Stomatologické centrum HDC Kladno
Slánská 1525, 272 01 Kladno, Česká republika
www.hdckladno.cz

Fotografie ze semináře naleznete ve fotogalerii.