Vybrané kazuistiky

MUDr. Jiří Hrkal (Kladno, Česká republika)

MUDr. Ján Kučera, Ph.D. (Košice, Slovensko)