IKČR Mikulov 12/2017

MedConcept, s.r.o. ve spolupráci s Implantologickým klubem České republiky na posledním setkání v roce 2017 v Mikulově uvedl přednášku na téma: „Socket preservation, vertikálna a horizontálna ridge preservation s využitím autológneho dentínu“.

Autor přednášky MUDr. Ján Kučera, Ph.D. (Košice, Slovensko), se zabýval využitím rozemletého autologního dentinu jako augmentačního materiálu v implantologii a v dentoalveolární chirurgii. Demonstroval historický vývoj této atraktivní metody, teoreticky ji zdůvodnil a dokumentoval ji vlastními kazuistikami. Extrahovaný zub může být uchován v tkáňové bance, v případě potřeby se rozemele ve speciálním mlýnku a použije k augmentaci. Dentinový autotransplantát je z biologického hlediska podobný kompaktní kostní tkáni, rychle se vhojuje a přestavuje.